ElleboogDysplasie Onderzoek RvB afdeling GGW
Klik hier uitleg 
ED test Volgens Internationale FCI norm.Narnia & Simba keuring: Elleboog Dysplasie

Dit foto verslag is hoe zo'n ED opname gaat en wat ze doen, wij
hebben dan
besloten met de nieuwe jonge borders dit onderzoek te laten uitvoeren,  juist
voor de sport en voortplanting.
Narnia & Simba zijn bij
specialist: Marco Cleton met assistent Suzanne Rozen
 in de
Dierenkliniek Sleeuwijk geweest op 2 Februari 2010.  
Ze vonden Nia & Sim zo makkelijk dat ze geen volledige narcose kregen maar
een soort roesje - spierverslapper....... erg grappig op te zien, ze waren wel bij
maar konden niet echt reageren.
Er worden per hond totaal 8 röntgen foto's gemaakt,  4 stuks van iedere kant.
Voor beoordeling: OCD, LPC, LPA, Incongruentie, Artrose
Die worden op CD-rom gebrand met de kopie stamboom + eigendomsbewijs
met de officiële aanvraag tot beoordeling naar Raad van Beheer NL gestuurd.
Maar wij kregen ook deze röntgen foto's thuis via mail.

Het was echt wel spannend,  want mensen die ons kennen juist van de diverse
hondensporten vooral DogFrisbee weten wat voor sprongen deze 2 blond BC
(ee-red) borders nemen.
Narnia is de dag van opname 28 maanden & Simba 19 maanden oud,  wij zijn
dan ook erg benieuwd naar de officiële uitslag RvB.

Borders For Joy Free World Of Narnia   'Nia'  (teefje uit : F-nest) 
Registratie data: 02-03 2010  Onderzoek nr: ED 29470
ElleboogDysplasie  RvB Vlgs Internationale Elbow Group  "Vrij / Free"
                             Links      Rechts
OCD                    Vrij         Vrij
LPA                     Vrij         Vrij
LPC                     Vrij         Vrij

Artrose                 Vrij         Vrij
Incongruentie        Vrij         Vrij

ED beoordeling van de onderdelen
De term "ElleboogDysplasie" wordt gebruikt, wanneer een of meer van de volgende 
aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig is of zijn:

1.    OCD (Osteo Chondritis Dissecans, loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm)
2.    LPC (Los Processus Coronoïdeus, loslaten van een stukje bot van de ellepijp)
3.    LPA (Los Processus Anconeus , loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp)
4.    Incongruentie (een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen)
5.    Artrose  (botnieuwvorming in en rond het gewricht)

ElleboogDysplasie
Elleboogdysplasie-onderzoek richt zich op 4 verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht,
die echter alle op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid kunnen leiden.
Het zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in gewrichten die onder invloed van
erfelijke en andere factoren ontstaan.
Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden.
Bij andere zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid.
Ieder van de genoemde afwijkingen leidt na enkele maanden tot "artrose".
Onder artrose wordt verstaan veranderingen van een gewricht (bot reactie's) die in de loop van het 
ziekteproces kunnen ontstaan, die blijvend zijn en vooral gekenmerkt worden door startpijn 
(kreupele stappen net na het opstaan), "er doorheen lopen" (dus beter lopen na enige tijd)
 en een terugval na veel inspanning.
Het onderzoek is gebaseerd op röntgenfoto's van de ellebogen. Omdat de oorzakelijke redenen per ras
kunnen verschillen, zal ook het aantal vereiste röntgenopnamen per ras verschillend kunnen zijn.
ED-foto's worden beoordeeld door een panel van drie deskundigen. Een zo objectief mogelijke beoordeling
van de foto's die voor de ED-bestrijding onontbeerlijk is, wordt daarmee zo goed mogelijk gewaarborgd.
De beoordeling van ED-foto's heeft tot doel informatie te verschaffen aan fokkers en rasverenigingen die
gegevens over Elleboogdysplasie in hun fokprogramma willen gebruiken.
Röntgenfoto's die bij GGW binnenkomen worden in principe eens in de twee weken beoordeeld.
Nadat de beoordelingskosten door GGW zijn ontvangen, wordt de uitslag verzonden.
De artrose-beoordeling wordt uitgevoerd volgens de internationale normen bepaald door de 
"International Elbow Working Group".Kuhaylans OZ Palm Beach Special U  'Simba'  (Aust. & USA lijn)
Registratie data: 02-03 2010  Onderzoek nr: ED 26876
ElleboogDysplasie RvB Vlgs Internationale Elbow Group  "Vrij / Free"
                             Links      Rechts
OCD                    Vrij         Vrij
LPA                     Vrij         Vrij
LPC                     Vrij         Vrij

Artrose                 Vrij         Vrij  
Incongruentie        Vrij         Vrij